Původ a historie plemene

Charles Huge,belgický kynologický odborník a posuzovatel,vyjádřil názor,že šiperka není odvozena od malého špice,zejména jeho malé variety „pomořanského“špice,jak se často soudí,ale že je skutečnou zmenšeninou černého ovčáckého psa,zvaného Leauvenaar,který byl používán v minulosti jako průvodce vozů, a má tedy stejný původ jako belgický ovčák.

V tomto názoru je vyjádřena nejistota a určité tápání,kam přesně šiperku zařadit:zda mezi evropské ovčáky nebo mezi špice.Některá kompromisní řešení uvažují o šiperce jako o výsledku křížení ovčáckých psů z Evropy se severskými,především skandinávskými špici.Zdá se však,že není třeba hledat přesnou dělící čáru mezi ovčáky a špici,neboť v evropských podmínkách lze v širších souvislostech hovořit o jejích společném a vzájemně se ovlivňujícím vývoji,v němž sice jistě ke křížení docházelo,ale docházet také za každou cenu nemuselo.

Na příbuznosti se severskými špici,především se švédským plemenem Västgötaspets,které je rovněž spíše ovčákem,majícím velmi blízko k velškorgimu,poukazují někteří autoři s ohledem na společný znak-chybění ocasu;Huge dokládá svůj názor poznámkou,že o příbuznosti šiperky s ovčáckými psy svědčí stejný způsob nesení ocasu jako u belgického ovčáka-groenendaela!Podle starších záznamů se původně ocas šiperkám kupíroval,zda jej však nosila v přirozené délce svěšený nebo nad hřbet zatočený se lze dohadovat jen podle dnešních psů.Ti ale nosí někdy (v klidu) ocas svěšený,v pohybu by měl být nesen v úrovni hřbetu,ale často je přetočený až nad hřbet.Standard dokonce připouští ocas zakroucený!Jen vzácně se rodí bez ocasu.

  

 Ani tento společný znak s belgickým ovčákem ale nepostačuje jako důkaz společného vývoje nebo vzájemného křížení.více než příbuznost se skandinávskými špici je záhodno zaměřit pozornost na jiného evropského psíka podobného vzhledu a stejného poslání,keeshonda,bárkového psa z Holandska.Také šiperka vyskytující se v sousední oblasti dnešní Belgie,Holandska a Francie,obývané Vlámy,ve Flandrech,byla psem místních lodníků,s nimiž se plavila na „šífech“ čili německy Schiff,anglicky Ship;vlámský výraz schiperke znamená „kapitánek“ nebo „lodníček“,což možná dostatečně vysvětluje její jméno.jinak se jí též říkalo malý lodník,malý plavčík nebo malý kapitán a byla již známa za vlády Viléma I.Oranžeského,který žil v letech 1533-1584.Podle standardu se původ šiperky datuje do 17.století.

„Kolem r.1690 byla šiperka oblíbeným psem pracujících lidí a ševců v bruselské čtvrti St.Gery,kteří pořádali soutěže,v nichž předváděli složitě vypracované bronzové obojky,jimiž zdobili své psy.Ocasy šiperek byly zcela kupírované,což byla móda,která zřejmě existovala od 15.století.“
 

 

Malí,černí,bezocasí psíci se vzpřímenýma ušima se poprvé objevili v Bruselu r.1880 a krátce po založení belgické Královské společnosti St.Huberta (1882) byla šiperka zapsána do plemenné knihy jako uznané plemeno.Do módy se jako společenský psík dostala po r.1885,kdy si ji oblíbila královna Marie-Henrietta Belgická,žena Leopolda II.V r.1886 byl založen Koniklijke Schipperke Club,nejstarší chovatelský klub v Belgii.Do r.1888,bylo oficiálně přijato dnešní jméno a vydán standard,byla nazývána také Spits nebo Spitske.I to může hodně napovídat o jejím skutečném původu.Od r.1904 ji registroval Nederlandse Keeshondenclub.
Bystrý,čilý,temperamentní,dost hlasitý psík je pozorným strážcem,živě reagujícím na kontakt neznámých osob,doma hravý,přátelský a milý.Šiperky byly známy jako vynikající lovci myší,krys,či krtků.

Charles Huge,belgický kynologický odborník a posuzovatel,vyjádřil názor,že šiperka není odvozena od malého špice,zejména jeho malé variety „pomořanského“špice,jak se často soudí,ale že je skutečnou zmenšeninou černého ovčáckého psa,zvaného Leauvenaar,který byl používán v minulosti jako průvodce vozů, a má tedy stejný původ jako belgický ovčák.


Poprvé se na výstavě objevila r.1880,ale byla prý známá již v polovině 16.století.Šiperku dělá šiperkou její bezocasost,ať již vzniklá úmyslným krácením nebo narozením bez ocásku.K chybějícímu ocásku se váže několik legend.Podle jedné se úmyslně krátily,aby námořníkům v úzkých nákladních prostorách nepřevracely zboží.Snad díky tomu byly šiperky 300let bez ocásku.Dnešní zákazy a příkazy změnily mnohé,proto dnes začínáme vídat šiperky s ocásky.Šiperka je u nás i ve světě stále poměrně vzácná.Na výstavách se stále setkáváme jen s pár jedinci.Novinky

Nová fotogalerie

16.08.2014 13:17
Založena nová fotogalerie Canisterapeut a vloženy fotky z akcí našé psí...

—————

Přidán odkaz

12.01.2014 09:51
Přidán nový odkaz mezi naše oblíbené.

—————

Nový odkaz

26.07.2012 18:58
Na titulní stranu našeho webu jsme přidali nový odkaz.

—————

Krajská v Žebětíně

22.07.2012 09:35
Krajská výstava v Brně-Žebětíně byla úspěšná,Ája si odnesla vítěze třídy...

—————


Podpoř nás :Kontakt

Rodina Barákova

Brno-Chrlice

+420 604 317 478Vsevjednom.cz