Jakého psa,pro jaký účel

 Starověké artefakty dokazují, jak rozmanití byli psi v dobách raných civilizací. A jak utíkala staletí, šířili se psi po zeměkouli a jejich rozmanitost se nesmírně zvětšovala. Chtělo se po nich, aby se vykonávali další a další úkoly, a oni se skvěle přizpůsobovali našim požadavkům tím, že se měnila jejich velikost, tvar těla, barva srsti i temperament. S rozvojem záliby v lovu se počet plemen opět zmnohonásobil a ještě jednou mnohonásobně vzrostl v posledních staletích, když nastala exploze zájmu o psy jako společníky člověka. Chcete-li si pořídit psa, řídíte se obvykle tím, na co ho budete chtít v dospělosti použít. Méně pozornosti se však věnuje tomu, že ne každý pes se „hodí“ ke každému člověku.

Společenský pes

Psi náležející k těmto plemenům jsou společníky člověka. Samozřejmě mnohá plemena, která původně vykonávala jinou práci, se později stala společenskými psy. Od nejstarších dob vznikala také plemena, obvykle velmi malá, která byla vyšlechtěna a sloužila výhradně jako společenská. Tato plemena mají být i v dnešních bytových a životních podmínkách příjemným společníkem, kterého je možno vzít kamkoli s sebou. Nespočtu lidí jsou citovou oporou a jistě si zaslouží lepší označení než takové, které z nich dělá "živé hračky" či ozdoby.
Vlastnosti takových psů jsou: střední temperament, vyrovnaná povaha, dobrá ovladatelnost, střední tvrdost, oddanost pánovi.

Hlídací pes

Hlídání vlastníka a jeho majetku bylo jednou z prvních prací domácích psů. Menší a slabší plemena hlídala jen pasivně, štěkáním upozorňovala na nebezpečí, ale sama na vetřelce neútočila.
Schopnost hlídat domov má většina moderních plemen, i když jejich hlavní poslání je třeba úplně jiné. Někteří psi jsou ale hlídači "specialisty" a ti patří právě do této skupiny. Mají především vlastnosti hlídat a za jistých okolností být ochotni bojovat a bránit. Záleží na tom, zda pes hraje pouze roli hlídače, tzv. "výstražné zařízení", nebo má-li dům a majitele ochraňovat a bránit.    

Pes obranář

Má svého pána ochraňovat a bránit před napadením, hlídat obydlí, určitý předmět, vyhledat na určeném území předmět nebo osoby a zachytit lidskou stopu. Jsou to psi větší a silnější než psi hlídací, kteří se po ohlášení hrozby štěkotem pustí do útoku.
Vlastnosti takových psů jsou: střední temperament, vyrovnaná povaha, nebojácnost, smělost spolu s určitým stupněm požadované ostrosti, výrazně vyvinutý pud zápasení a obranářský pud, tvrdost, aportovací pud, výrazný stopovací, vytrvalost, dobrá ovladatelnost, oddanost pánovi, odolnost vůči střelbě.

Pes záchranář

V současnosti se na pátrání po obětech katastrof a pro jejich záchranu používá více plemen. Některá vykonávají záchranářskou práci v horách a čichem vyhledávají osoby zavalené lavinami, jiní se naučili čichem a dalšími smysly vyhledávat v troskách staveb zavalené oběti zemětřesení… Nejsou to ale plemena, která by byla speciálně šlechtěna pro záchranářské práce. Všichni tito psi už předtím vykonávali jinou činnost, která byla jejich hlavní prací.
Vlastnosti takových psů jsou: střední temperament, vytrvalost, vyhledávací pud, aportovací pud, vyrovnaná povaha, nebojácnost, dobrá ovladatelnost, určitá tvrdost, odolnost vůči střelbě, oddanost pánovi, dobrá asociační a kombinační schopnost.

Pastevecký pes

Od nejstarších dob bylo hlídání nesmírně důležitou součástí soužití člověka s domácími psy. Jedním z prvních úkolů časně domestikovaných psů, bylo střežit domácí zvířata před zloději a velkými šelmami. Byli a jsou to silní, ostražití psi, kteří měli vždy dost odvahy, aby predátora, nebo zloděje dobytka blížícího se ke stádu, nekompromisně napadli.
Vlastnosti takových psů jsou: střední až značný temperament, vytrvalost, vyrovnaná povaha a nebojácnost, odolnost vůči střelbě, dobrá ovladatelnost, vyvinutý pastevní a honácký pud, oddanost pánovi a stádu, tvrdost, dobrá asociační a kombinační schopnost.

Lovecký pes

Posláním většiny loveckých psů je pomáhat lovci nebo lovcům při tom či onom způsobu lovu. Psi vykonávali různou práci, vyhledávali lovená zvířata zrakem nebo čichem, slídili po nich, lovili je norováním, zaháněli je na stromy, lákali do pastí… Mnohá plem,ena loveckých psů se specializovala na jednu z těchto činností a žádnou další nevykonávají.
Vlastnosti takových psů jsou: vyrovnaná povaha v klidných situacích, vůči cizím a v dopravním ruchu, dobrá ovladatelnost, střední tvrdost, oddanost pánovi, odolnost vůči střelbě.
I když zástupci jednoho plemene jsou si v povahových rysech velmi podobní, přece jen zjistíme rozdíly mezi jednotlivci daného plemene a ne každý pes je předurčen pro požadované úlohy. Je zřejmé, že pro všechny způsoby využití psa je vyrovnaná povaha základním požadavkem.Novinky

Nová fotogalerie

16.08.2014 13:17
Založena nová fotogalerie Canisterapeut a vloženy fotky z akcí našé psí...

—————

Přidán odkaz

12.01.2014 09:51
Přidán nový odkaz mezi naše oblíbené.

—————

Nový odkaz

26.07.2012 18:58
Na titulní stranu našeho webu jsme přidali nový odkaz.

—————

Krajská v Žebětíně

22.07.2012 09:35
Krajská výstava v Brně-Žebětíně byla úspěšná,Ája si odnesla vítěze třídy...

—————


Podpoř nás :Kontakt

Rodina Barákova

Brno-Chrlice

+420 604 317 478Vsevjednom.cz